IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - myjki Drukuj
z dnia: 2021-06-30
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-07-12 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 39 17 199
Załączniki

IV przetarg ogłoszenie urzadzenia do mycia znaków

Nowa umowa sprzedaży