DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

IV przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wiatrołomów w ciągu drogi wojewódzkiej 374 i 382 Drukuj Email
z dnia: 2021-06-30
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-07-12 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 39 17 199
Załączniki

 

IV przetarg - ogłoszenie

 

Umowa na sprzedaż drewna

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :