DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - przyczepa Drukuj Email
z dnia: 2021-06-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-06-18 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 39 17 199 lub 200
Załączniki

III przetarg ogłoszenie przyczepa DW 2604P

Nowa umowa sprzedaży

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :