DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

I przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna opałowego zlokalizowanego w ciągu DW 358 Drukuj Email
z dnia: 2021-05-27
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-06-14 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 39 17 199
Załączniki

Sprzedaż drewna - ogłoszenie

Umowa na sprzedaż drewna

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :