III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - przyczepa Drukuj
z dnia: 2021-05-18
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-05-31 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 39 17 199 lub 200
Załączniki

III przetarg ołgoszenie przyczepa DW 2603p

Nowa umowa sprzedaży