DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski Drukuj Email
z dnia: 2020-12-17
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.257.2020
Termin składania ofert 2020-12-22 09:00 Po Terminie
Typ postępowania propozycja cenowa
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

 

Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 Propozycja cenowa

Załącznik 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Zapytanie ofertowe_klauzula informacyjna

 

Informacja o wyborze oferty

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :