DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup rębaka do gałęzi – przyczepa specjalna wraz z homologacją Drukuj Email
z dnia: 2020-11-25
Nazwa zadania Zakup rębaka do gałęzi – przyczepa specjalna wraz z homologacją. CPV 43.31.22.00-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.231.2020
Termin składania ofert 2020-12-02 11:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

  1_231_20 zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej 2020-11-25

1_231_20 zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej 2020-11-25

 

 

1_231_20 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2020-12-02

 

1_231_20 informacja o wyborze 2020-12-04

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :