DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 1 szt. nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-15
Nazwa zadania Zakup 1 szt. nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.193.2020
Termin składania ofert 2020-10-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166
Załączniki

 

1_193_20_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-2020-10-15

1_193_20_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-2020-10-15_edyt

 

 

 

1_193_20-pyt-1-i-odp

1_193_20_zapr_do_zlozenia prop_cen-zmiana-2020-10-21

1_193_20_zapr_do_zlozenia prop_cen-zmiana-2020-10-21_edyt

 

 

 

1_193_20-pyt-2-4-i-odp-2020-10-22

1_193_20_zapr_do_zlozenia prop_cen-zmiana-2020-10-22

1_193_20_zapr_do_zlozenia prop_cen-zmiana-2020-10-22_edyt

 

 

 

2721-193-2020-informacja-o-wyborze

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :