DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup niszczarki na potrzeby DSDiK we Wrocławiu. CPV 30191400-8. Drukuj Email
z dnia: 2020-10-12
Nazwa zadania Zakup niszczarki na potrzeby DSDiK we Wrocławiu. CPV 30191400-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.179.2020
Termin składania ofert 2020-10-20 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166
Załączniki

 

1_179_20_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-2020-10-12

1_179_20_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-2020-10-12_edyt

 

 

1_179_20_zmiana-zaproszenia-2020-10-14_edyt

1_179_20_zapr_do_zlozenia prop_cen_po_zmianie-2020-10-14

1_179_20_zapr_do_zlozenia prop_cen_po_zmianie-2020-10-14_edyt

 

  2721-179-2020-zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

   

2721-179-2020-informacja-o-wyborze

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :