DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-21
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-10-05 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Linii Kolejowych DSDiK
Tel./Fax 071/ 39 17 185/186
Załączniki

3 przetarg drewno z 311

Umowa sprzedaży drewna

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :