DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dokumentacja projektowa dla zadania: "Poprawa stateczności korony drogi wojewódzkiej poprzez wzmocnienie nasypu drogowego w m. Świny (droga wojewódzka / dawna droga krajowa nr 3 w km 432+170 - 432+200). CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Dokumentacja projektowa dla zadania: "Poprawa stateczności korony drogi wojewódzkiej poprzez wzmocnienie nasypu drogowego w m. Świny (droga wojewódzka / dawna droga krajowa nr 3 w km 432+170 - 432+200). CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.139.2020
Termin składania ofert 2020-09-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166
Załączniki

 

2721_139_2020 zaproszenie do złożenia propoozycji cenowej 10-09-2020

2721_139_2020 zaproszenie do złożenia propoozycji cenowej 10-09-2020 - wersja edtowalna

2721_139_2020 materiały do zaproszenia 10-09-2020

  2721_139_2020 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 17-09-2020

  2721_139_2020 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 23-09-2020

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :