DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 i 326 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Linii Kolejowych DSDiK
Tel./Fax 071/ 39 17 185/186
Załączniki

2 przetarg drewno 311 i 326

Umowa sprzedaży

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :