DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości działki nr 777 AM-6 obręb Kopanica, gmina Piława Górna w celu wybudowania bocznicy kolejowej zgodnie z uchwałą nr 2545/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Tomasz Maciejewski, Bartosz Jóźwiak, Agnieszka Grzempowska
Tel./Fax 71 39 17 185, 71 39 17 186, 71 39 17 187
Załączniki

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu

Uchwała ZWD

Projekt umowy NK-1-310-2020

Mapa

Schemat Bocznicy na dz 777 AM6 Piława Górna

 

Rozstrzygnicie przetargu

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :