DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa i montaż autonomicznego monitoringu wykrywającego wykroczenia drogowe na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w 8,283 km w ciągu linii 326. CPV 45000000-7. 45200000-9; 45230000-8; Drukuj Email
z dnia: 2020-08-27
Nazwa zadania Dostawa i montaż autonomicznego monitoringu wykrywającego wykroczenia drogowe na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w 8,283 km w ciągu linii 326. CPV 45000000-7. 45200000-9; 45230000-8;
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.134.2020
Termin składania ofert 2020-09-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166
Załączniki

 

2721_134_2020 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 03-09-2020

  2721_134_2020 zaproszenie do złożenia propoozycji cenowej 27-08-2020

2721_134_2020 załaczniki w wersji edytowalnej 27-08-2020

2721_134_2020 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 02-09-2020

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :