DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa i montaż autonomicznego monitoringu wykrywającego wykroczenia drogowe na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w 8,283 km w ciągu linii 326. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-08-04
Nazwa zadania Dostawa i montaż autonomicznego monitoringu wykrywającego wykroczenia drogowe na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w 8,283 km w ciągu linii 326. CPV 45000000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.117.2020
Termin składania ofert 2020-08-10 12:00 Po Terminie
Typ postępowania ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

 

NI.2721.117.2020 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

NI.2721.117.2020 załączniki w.edyt_2020-08-04

 

 

NI.2721.117.2020 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2020-08-12

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :