DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 393, ul. Baworowo i 358, ul. Ogrodowa w m. Leśna ( w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6, 45311200-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-03
Nazwa zadania Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 393, ul. Baworowo i 358, ul. Ogrodowa w m. Leśna ( w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6, 45311200-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.114.2020
Termin składania ofert 2020-08-11 09:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166
Załączniki

2721_114_2020 zaproszenie do złozenia propozycji cenowej 03-08-2020

2721_114_2020 zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej 03-08-2020 - wersja edytowalna

2721_114_2020 pfu 03-08-2020

2712_114_2020 zmiana zaproszenia do złożenia propozycji cenowej 06-08-2020

2721_114_2020 załącznik nr 1 06-08-2020

  2721_114_2020 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 11-08-2020

  2721_114_2020 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 13-08-2020

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :