DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-31
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-11 09:30 Po Terminie
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

3przetargogloszenie

umowasprzedazydw 2996h

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :