DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o czwartym przetargu publicznym pisemnym (licytacji) na sprzedaż 42 sztuk grodzie betonowych typu „L" o wys. 4,4 m składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Wądrożu Wielkim. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-30
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o czwartym przetargu publicznym pisemnym (licytacji) na sprzedaż 42 sztuk grodzie betonowych typu „L" o wys. 4,4 m składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Wądrożu Wielkim.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-13 10:00 Po Terminie
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki
Tel./Fax 713917195
Załączniki

ogloszenie4przetarg

umowagrodzice

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :