DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-07-23
Nazwa zadania Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-10 08:30 Po Terminie
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki
Tel./Fax 71 39 17 199
Załączniki

ogłoszenie

2018 umowa sprzedaży piasku

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :