DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn.: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”, realizowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2020-07-21
Nazwa zadania Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.115.2020
Termin składania ofert 2020-07-31 15:00 Po Terminie
Załączniki

 

 

03/08/2020_Informacja o wyborze

9_07_2020_ propozycja cenowa

 

klauzula informacyjna

zalacznik 1 opz

zalacznik 2 szczegolowy opis materialow

zalacznik 3 propozycja cenowa

zalacznik 4_umowa właściwa

zapytanie ofertowe

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :