DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK (samochód Lublin) Drukuj Email
z dnia: 2020-07-08
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-21 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

Ogłoszenie o przetargu

Umowa sprzedaży DW 2996H

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :