DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Podwale w m. Góra. Projekt budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324, ul. Podwale przy budynku Komendy Powiatowej Policji Drukuj Email
z dnia: 2020-07-01
Nazwa zadania Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Podwale w m. Góra. Projekt budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324, ul. Podwale przy budynku Komendy Powiatowej Policji. CPV 71.32.25.00-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 12:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_101_20 Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_101_20 Opis przedmiotu zamówienia

1_101_20 wersja edyt_zał

 

 

1_101_20 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2020-07-07

 

1_101_20 informacja_o_wyborze_2020-07-09

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :