Drugi przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj
z dnia: 2020-07-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-13 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 3917199
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o przetargu Wądroże

 

Umowa sprzedaży piasku