DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Drugi przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 42 sztuk grodzic betonowych typu "L" o wys. 4,4 m składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-06-22
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-06 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 3917195
Załączniki

Ogłoszenie o przetargu (grodzice)

Umowa (grodzice)

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :