II przetarg pisemnym (licytacja) na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK. Drukuj
z dnia: 2020-06-18
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-30 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

II przetarg (piaskarka i pług)

umowa piaskarko-podsypywarka

umowa pług