4 przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 13 sztuk bloków kamiennych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci 3 sztuk uszkodzonych bloków kamiennych składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Gradówku Drukuj
z dnia: 2020-06-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-24 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 3917195
Załączniki

Ogłoszenie - płyty Gradówek

Projekt umowy