DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze oraz soli zmagazynowanej w Obwodzie Drogowym w Chocianowie Drukuj Email
z dnia: 2020-06-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-29 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki DSDiK
Tel./Fax 071/ 3917199
Załączniki

Ogłoszenie o przetargu

Umowa_sprzedaży_piasku

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :