DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

I przetarg pisemny (licytacja) na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2020-05-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-09 9:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

I przetarg piaskarka i pług

Umowa piaskarko-podsypywarka

Umowa pług

0390_001

0391_001

0392_001

0393_001

0394_001

0395_001

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :