DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach” Drukuj Email
z dnia: 2020-04-28
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.46.2020
Termin składania ofert 2020-05-07 11:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_46_20 Zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej

1_46_20 Opis przedmiotu zamówienia

1_46_20 wersja edytowalna zał

 

 

1_46_20 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2020-05-07

 

1_46_20 informacja_o_wyborze_2020-06-17

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :