DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych wraz z montażem na cokole z kamienia dla projektu „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego Drukuj Email
z dnia: 2020-04-27
Nazwa zadania Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych wraz z montażem
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.68.2020
Termin składania ofert 2020-05-07 15:-00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

  Odpowiedzi na pytania wykonawców

Opis_przedmiotu_zamówienia (zaktualizowany)

Opis przedmiotu zamówienia (pierwotny)

 

Propozycja cenowa

Wzór umowy

Propozycja cenowa

  Zapytanie_ofertowe

 Klauzula informacyjna

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :