DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH DZIKICH ZWIERZĄT I ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA SŁUŻB UTRZYMANIOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBY DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA. CPV 90524300-9 Drukuj Email
z dnia: 2020-01-07
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.279.2019
Termin składania ofert 2020-01-14 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grzegorz Kowalkowski
Tel./Fax 609 990 927
Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :