DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” – aktualizacja istniejącej dokumentacji Drukuj Email
z dnia: 2019-12-02
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” – aktualizacja istniejącej dokumentacji. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.246.2019
Termin składania ofert 2019-12-06 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Jolanta Kołodziej
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 153, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_246_19 zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej 2019-12-02

1_246_19_zał_do_OPZ_2019-12-02

1_246_19 wersja_edyt_zał_2019-12-02

 

 

1_246_19 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2019-12-06

 

 

1_246_19 informacja_o_wyborze_2019-12-11

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :