DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski (CPV 79.53.00.00-8). Drukuj Email
z dnia: 2019-11-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-12-12 24:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Krzysztof Cwynar, Joanna Hetnar-Mikołajczyk
Tel./Fax 71 39 17 128, 71 39 17 201
Załączniki

 

Zestawienie złożonych ofert

Ogłoszenie o wyborze-tłumaczenia

 

 

Odpowiedzi na pytania - zmiana terminu

  OPZ tłumaczenia

  OPZ tłumaczenia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

 

Załącznik 2 Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

  Wzór umowy

 


 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :