DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 2 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-11-27
Nazwa zadania Zakup 2 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK. CPV 34.11.00.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.254.2019
Termin składania ofert 2019-12-03 11:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Justyna Strzelczyk
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 200, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_254_19 zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej 2019-11-27

 

1_254_19 wersja edyt_zał_ 2019-11-27

 

1_254_19_pyt_i_odp_2019-11-28

 

1_254_19_pyt_i_odp_2019-12-02

 

 

1_254_19 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2019-12-03

 

1_254_19 informacja_o_wyborze_2019-12-03

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :