Wynajem sali oraz usługa gastronomiczna na potrzeby konferencji zamykającej oraz promującej projekt pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum-Allee w Görlitz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 – 2020. Drukuj
z dnia: 2019-11-21
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.242.2019
Termin składania ofert 2019-12-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Tomasz Gruszecki
Tel./Fax 71 39 17 164, tomasz.gruszecki@dsdik.wroc.pl
Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie obowiązki informacyjne

Propozycja cenowa

Zapytanie ofertowe

Umowa wzór

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty