DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-11-13
Nazwa zadania Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.221.2019
Termin składania ofert 2019-11-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Mirosław Bator
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 74-84-31-196; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

221-19-N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

221-19-N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

221-19-N Ogloszenie o wyborze wszyscy

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :