DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa ściany oporowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od km 54+078 do km 54+195 w m. Boguszów Gorce – dokumentacja projektowa Drukuj Email
z dnia: 2019-10-03
Nazwa zadania Przebudowa ściany oporowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od km 54+078 do km 54+195 w m. Boguszów Gorce – dokumentacja projektowa. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.159.2019
Termin składania ofert 2019-10-10 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_159_19 zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej 2019-10-03

1_159_19 wersja edyt_zał 2019-10-03

 

 

1_159_19 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2019-10-10

 

1_159_19 informacja_o_wyborze_2019-10-25

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :