DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-13
Nazwa zadania Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.148.2019
Termin składania ofert 2019-09-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Tomasz Wasilewicz
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

148-19 Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

148-19-N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

PFU Boleścin likwidacja mostów

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

148-19-N Wybor oferty - Wszyscy

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :