Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina Zdrój w km 6+011 – 6+211 – ścieżka rowerowa na odcinku długości 200m. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2019-08-19
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina Zdrój w km 6+011 – 6+211 – ścieżka rowerowa na odcinku długości 200m. CPV 45233142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.137.2019
Termin składania ofert 2019-08-23 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2721-137-2019-zaproszenie-do-złożenia-propozycji-cenowej

2721-137-2019-OPZ

 

2721-137-2019-STWiORB

 

1_137_19_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-19-08-2019_edyt

 

  2721-137-2019-zbiorcze zestawienie ofert 2019-08-26

 

 

2721-137-2019-informacja-o-wyborze