DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Nazwa zadania: Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Drukuj Email
z dnia: 2019-08-08
Nazwa zadania Nazwa zadania: Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-08-15 15:00 Po Terminie
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

Nazwa zadania: Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
 

Informacja o wyborze najkorzystnijeszej propozycji cenowej

 

08_08_2019_PropozycjaCenowa

klauzulaInformacyjna

zalacznik1PropozycjaCenowa

zalacznik2OPZ

zalacznik3WzorUmowy

zapytanieOfertowe

 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :