DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Korekta montażu (posadowienia) tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z przeniesieniem wybranych w nową lokalizację dla projektu pn.: "Od zamku Frydlant do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika C Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Korekta montażu (posadowienia) tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z przeniesieniem wybranych w nową lokalizację dla projektu pn.: "Od zamku Frydlant do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.127.2019
Termin składania ofert 2019-07-29 15:00 Po Terminie
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

Korekta montażu (posadowienia) tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z przeniesieniem wybranych w nową lokalizację dla projektu pn.: "Od zamku Frydlant do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

16_07_2019_Propozycja cenowa

18_07_2019_klauzula informacyjna.pdf

18_07_2019_zalacznik 1 propozycja cenowa.pdf

18_07_2019_zalacznik 2 opz.pdf

18_07_2019_załpytanie ofertowe.pdf

18_07_2019_załacznik 3 wzor umowy.pdf

informacja o wyborze wykonawcy

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :