Wykonanie 1 szt. planszy wraz z montażem na tablicy, stanowiącej system nawigacji i informacji z kodami QR dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Drukuj
z dnia: 2019-07-17
Nazwa zadania Wykonanie 1 szt. planszy wraz z montażem na tablicy, stanowiącej system nawigacji i informacji z kodami QR dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI2721.126.2019
Termin składania ofert 2019-07-26 15:00 Po Terminie
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

Wykonanie 1 szt. planszy wraz z montażem na tablicy, stanowiącej system nawigacji i informacji z kodami QR dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Odpowiedź na pytanie 25_07_2019

 

16_07_2019_Propozycja cenowa.docx

Klauzula informacyjna RODO

zalacznik 1 propozycja cenowa

zalacznik 2 opis przedmiotu zamowienia

zapytanie ofertowe

załacznik 3 wzor umowy