DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie wraz z montażem wolnostojących znaków E – 22 z podziałem na zadania Drukuj Email
z dnia: 2019-07-16
Nazwa zadania Wykonanie wraz z montażem wolnostojących znaków E – 22 z podziałem na zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-23 15:00 Po Terminie
Osoba do kontaktu Beata Jagodzińska
Tel./Fax 71 3917165
Załączniki


Zapytanie Ofertowe na z podziałem na zadania:
1.  Wykonanie wraz z montażem 6 szt. wolnostojących znaków E – 22 a, dla projektu pn.: "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w Masywie Śnieżnika I” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu Docelowego  nr 361/2019.
2.   Wykonanie wraz z montażem 2 szt. wolnostojących znaków E – 22 a, dla projektu pn.: "Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu Docelowego  nr 691/2018.

 

  Zapytanie ofertowe

  Projekt organizacji ruchu_Ziemia Braumowska.pdf

  Projekt organizacji ruchu_Masyw Snieznika I.pdf

07_2019_Propozycja cenowa - wersja edytowalna.docx

 

informacja o wyborze wykonawcy

informacja o wyborze wykonawcy_aktualizacja

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :