DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. CPV 30190000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.124.2019
Termin składania ofert 2019-07-22 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Nina Plechoć, Agata Ozieraniec
Tel./Fax 71 39 17 199, 71 39 17 163, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

  Zapytanie ofertowe

Propozycja cenowa

 

odpowiedz na pytania 18-07-2019

odpowiedz na pytania ii 18-07-2019

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :