DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wynajem sali oraz usługa gastronomiczna na potrzeby konferencji zamykającej i promującej projekt.: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ul. Schrammstraβe w Zittau” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 2014 - 2020 w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.123.2019
Termin składania ofert 2019-07-23 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Agata Ozieraniec
Tel./Fax 71 39 17 163 / fax 71 39 17 110
Załączniki

 

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe

Formularz propozycji cenowej

Oświadczenie w zakresie obowiązków informacyjnych

 

zmiana w opisie przedmiotu zamowienia

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :