DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7, Drukuj Email
z dnia: 2019-07-05
Nazwa zadania Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7,
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.109.2019
Termin składania ofert 2019-07-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Tomasz Wasilewicz
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 74-84-31-117; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

109-19 N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

109-19-N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

PFU Boleścin likwidacja mostów

zbiorcze zestawienie ofert

  109-19-N informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej - unieważnienie 01_08_2019

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :