DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. CPV 30190000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-03
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-15 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Agata Ozieraniec, Nina Plechoć
Tel./Fax 71 39 17 163, 71 39 17 199, fax: 71 3917 110
Załączniki

 

Unieważnienie postępowania

Odpowiedzi na pytania

 

  zapytanie ofertowe 03_07_2019

  zapytanie ofertowe 03_07_2019

 

bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1193573

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :