Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+379 w m. Platerówka.” CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2019-07-03
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+379 w m. Platerówka.” CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.103.2019
Termin składania ofert 2019-07-09 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

1_103_19_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-03-07-2019_edyt

2721-103-2019-opz

   1_103_19_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-03-07-2019_edyt

  

2721-103-2019-pyt-odp-08-07-2019

  

  2721-103-2019-zbiorcze zestawienie ofert

 

1_103_19-informacja-o-wyborze-www