DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 367 w km 14+465 w m. Kostrzyca.” Drukuj Email
z dnia: 2019-07-02
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 367 w km 14+465 w m. Kostrzyca.”
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.104.2019
Termin składania ofert 2019-07-08 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2721-104-2019-zaproszenie-do-złożenia-propozycji-cenowej

2721-104-2019-opz

  1_104_19_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-02-07-2019_edyt

 

 

2721-104-2019-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

  

1_104_19-informacja-o-wyborze-www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :