DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka) – opracowanie i zatwierdzenie TOR obowiązującej do czasu uzyskania dopuszczenia do użytkowania odcinka DW 382 od ul. J. Kilińskiego do ul. Strefowej. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-17
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka) – opracowanie i zatwierdzenie TOR obowiązującej do czasu uzyskania dopuszczenia do użytkowania odcinka DW 382 od ul. J. Kilińskiego do ul. Strefowej. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.105.2019
Termin składania ofert 2019-06-24 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_105_19 zaproszenie do zlożenia propozycji cenowej 2019-06-17

1_105_19 zał_4 Zatwierdzenie 2019-06-17

1_105_19 wersja edyt_zał_2_2019-06-17

 

 

1_105_19 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2019-06-24

 

 

 

2721-105-2019-wynik

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :